top of page
Biomechanical Consulting & Design & Development

Multidisciplinarni pristup konsultantskim i inženjerskim uslugama

Biomehaničko savjetovanje i dizajn i razvoj

Biomašinsko inženjerstvo je primjena fizike i mašinstva na ljudsko tijelo. Primenjujemo principe inženjerske mehanike na biološke sisteme. Koristimo alate i pristupe mašinstva uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve. Naši biomehanički inženjeri imaju pravo iskustvo i iskustvo u nekliničkim, pretkliničkim, kliničkim i regulatornim programima razvoja lijekova i uređaja. Svi naši biomedicinski konsultanti i inženjeri su ili iskusni farmaceutski/biotehnološki profesionalci ili bivši menadžeri regulatornih tijela.

Evo kratke liste usluga za koje smo specijalizovani:

  • BIOMEHANIČKI DIZAJN I RAZVOJkoristeći napredne softverske alate kao što su Solidworks, AutoDesk Inventor, kao i laboratorijske alate kao što su brza izrada prototipa, mehanička ispitivanja… itd.

  • BIOMEHANIČKA ANALIZA: Naši biomehanički inženjeri pomažu u razumijevanju nesreća i povreda s obzirom na mehanizme koji su uključeni i kako oni mogu ili ne moraju biti povezani sa navodnim događajem ozljede. Stručnjaci za biomehanički inženjering AGS-Engineering razumiju kako se te ozljede javljaju ili tačnije kako ljudsko tijelo reaguje na sile koje se primjenjuju izvana i iznutra. U biomehaničkoj analizi ispitujemo faktore u incidentu kako bismo utvrdili da li je i/ili kako je došlo do ozljede, koliko je ozbiljna i da li je postojao način da se ozljeda ublaži.  Konkretno, mi analizirati kako ljudsko tijelo reaguje na sile i naprezanja kako bi se odredio potencijal za ozljedu.  U analizi uzročnosti ozljeda upoređujemo mehaničke sile uključene u incident sa tolerancijom tijela na povrede._cc78cde-5 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Da bi došlo do ozljede, opterećenje mora biti primijenjeno na tkivo na određeni način i dovoljnom snagom da premaši snagu i toleranciju tkiva. Naši stručnjaci za biomehaniku su godinama radili bezbroj analiza i koriste pristup podučavanju objasni tehničke detalje u lako razumljivom formatu. 

  • BIOMEHANIČKA ISPITIVANJA: Imamo pristup postrojenju koje ima osoblje i opremljeno da podrži naše stručnjake i klijente u kompleksnom testiranju, istraživanju i eksperimentiranju specifičnim za slučaj.  Vršimo širok spektar testiranja, istraživanja i eksperimentiranja vezano za ljudsko ubrzanje, toleranciju ubrzanja i zaštitu od ubrzanja.  Podaci o testu se prikupljaju, analiziraju i upoređuju sa silama i ubrzanjima u navodnom događaju koji uzrokuje ozljedu kako bi se utvrdilo da li je događaj mogao rezultirati navodne povrede.

  • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA: Tim za upravljanje projektima AGS-Engineering može raditi kao primarni resurs i tačka komunikacije za klijentov projekat biomehaničkog dizajna i razvoja. Naši iskusni projektni menadžeri mogu pružiti vodstvo i smjernice projektnom timu, uključujući razvoj sveobuhvatnih projektnih planova koji uključuju detaljne vremenske rokove i liste rezultata.

  • REGULATORNE USLUGE: Naše usluge regulatornog savjetovanja uključuju naučne savjete, regulatornu strategiju u SAD-u i inostranstvu, pisanje propisa, strategije podnošenja, prijave za klinička ispitivanja, održavanje i podršku, procese farmakovigilance, marketinške aplikacije, aktivnosti prije i nakon odobrenja

  • SIGURNE USLUGEpomoći u razvoju novih bioloških i medicinskih uređaja, kao iu svim fazama kliničkog istraživanja i tržišta nakon odobrenja.

  • KVARI MEDICINSKIH UREĐAJA I OPREME: Biomedicinski inženjeri AGS-Engineeringa pomažu klijentima i žiriju da razumeju osnovne uzroke i posledice kvarova medicinske opreme u bolnicama, medicinskim ordinacijama ili domovima; i medicinskih uređaja kao što su zamjenski zglobovi, uređaji za fiksaciju prijeloma, protezi i pejsmejkeri. Naši biomehanički stručnjaci imaju iskustvo u analizi mehaničkih efekata, sila, napona….itd. što može uzrokovati potencijalni kvar uređaja i opreme. Kada implantirani medicinski uređaj ili biomedicinska oprema pokvari, općenito postoji još jedan bolan i skup kirurški zahvat ili još gore, katastrofalne ozljede ili smrt. Naši stručnjaci pomažu u određivanju osnovnih uzroka takvih kvarova, bilo da su nastali zbog lošeg dizajna, grešaka u proizvodnji ili instalaciji ili pogrešne upotrebe. Drugi ne-implantirani medicinski uređaji, kao što su aparati za koljena ili umjetni udovi, također mogu pokvariti, što rezultira daljnjim ozljedama. Pregledamo takve kvarove, procjenjujemo korijenske uzroke i procjenjujemo prijavljene povrede i iz biomedicinske i iz biomehaničke perspektive. Također procjenjujemo da li je regulatorni proces korišten za odobravanje opreme bio prikladan za korištenje proizvoda i da li je proizvod primijenjen na način koji je predviđen.

  • BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA I INTELEKTUALNA SVOJINA: S obzirom da novi biomedicinski proizvodi gotovo svakodnevno ulaze na tržište, dolazi do nesuglasica oko vlasništva nad tom novom tehnologijom i često dolazi do sudskih sporova. Pomažemo u sporovima o intelektualnoj svojini kada dva različita subjekta polažu pravo na istu tehnologiju procjenjujući patente u svjetlu tehnologija i njihove upotrebe. Takođe pomažemo klijentima u prijavljivanju patenata i zaštiti njihove intelektualne svojine.

  • VJEŠTAK I PARNIČKA PARNICAu kvarovima biomedicinskih uređaja i opreme. Pružamo i savjetovanje u sudskim sporovima specijalizirano za biomehaniku u vezi s analizom ozljeda za sudare vozila, nesreće na radnom mjestu, te rekreativne i čamce aktivnosti, terenska vozila. Naša biomašinsko inženjerska ekspertiza obuhvata biomehaniku, ljudsku anatomiju i mehaniku, što predstavlja osnovu za naše savjetodavne, vještačke i parnične poslove u kojima utvrđujemo vrste sila i pokreta koje bi osoba doživjela u konkretnom incidentu, procjenjujemo vrste traumu koju bi različita tkiva pretrpjela i razvili biomehanički model ozljede. Osim toga, vršimo analize potencijalnih mehanizama ozljeda za pojedince koji stupaju u interakciju u specifičnim okruženjima osoba-mašina, kao što su to na radnom mjestu, povrede od ponavljanja pokreta i druge. Stručnjaci AGS-Inženjering biomehanike imaju veliko iskustvo u uzročnosti povreda i imenovani su kao eksperti tokom parničnog postupka da daju stručne analize i svedočenja o uzročno-posledičnoj vezi između sila nezgoda i povreda u saobraćajnim sudarima, povredama na radnom mestu i dr.

 

Ako imate izazovan projekt biomehaničkog dizajna i razvoja, kontaktirajte nas i rado ćemo razgovarati o vašem projektu i ocijeniti ga od strane naših iskusnih stručnjaka.

 

Ako vas uglavnom zanimaju naše opće proizvodne mogućnosti umjesto inženjerskih, preporučujemo vam da posjetite našu stranicu za proizvodnju po narudžbihttp://www.agstech.net

Naši medicinski proizvodi odobreni od strane FDA i CE mogu se naći na naši medicinski proizvodi, potrošni materijal i oprema stranicahttp://www.agsmedical.com 

bottom of page