top of page
Mechanical Engineering Services AGS-Engineering

Stručno vodstvo na svakom koraku

Usluge mašinskog inženjeringa

U oblasti mašinstva pružamo sledeće usluge:

  • Mehanički dizajn

  • Termodinamički dizajn

  • Dizajn alata

  • Mehatronika i robotika

  • Dizajn ambalaže

  • Dizajn ugrađenog sistema

  • Dizajn mašina

  • MEMS Design

  • Integracija mehaničkih sistema

U našem timu imamo starije mašinske dizajnere, inženjere za istraživanje i razvoj, test inženjere i sistemske arhitekte.

National Society of Professional Engineers Logo.png
American Society of Professional Engineers.png
PE Stamps Logo.png
Registered Professional Engineer Logo.png
bottom of page