top of page
Mechanical Systems Integration AGS-Engineering

Позволете ни да се погрижим за вашите дизайни на електрически и контролни системи и тяхната интеграция с механични системи

ИНТЕГРАЦИЯ НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ

AGS-Engineering има силен екип от инженери с обширни умения и опит в системния дизайн, прототипиране, изграждане и тестване. Нашите възможности за системна интеграция са ясно демонстрирани в нашата широка гама от продукти, които се виждат на нашия производствен обектhttp://www.agstech.netНие сме наистина мултидисциплинарна инженерна фирма. Интегрирането на механични системи е предизвикателна задача, която изисква правилната комбинация от инженерни познания. Ние сме разработили и интегрирали редица сложни системи, включително IR активирани роботи, потребителски продукти, активирани с движение, автомобилни възли, система с оптични камери и др. Ползите от възприемането на подход на системно инженерство включват намаляване на разходите за жизнения цикъл, избягване на промени в средни и по-дълги времеви рамки, оптимална производителност на системата, задоволяване на изискванията на потребителите, смекчаване на техническите рискове, свързани с проекта. В по-широк общ смисъл някои от нашите услуги за системно инженерство включват:

 • Планиране на управлението на системното инженерство

 • Идеен, предварителен и работен проект и разработка на системи

 • Управление на техническия риск

 • Разбивка на системата

 • Системна интеграция и управление на интерфейса

 • Тест и оценка

 • Управление на конфигурацията

 • Документация и IP защита

 • Технически преглед и одит

 

Нашите познания за процеса на системно инженерство, в комбинация с нашите способности като системни интегратори, ни дават предимство в инженерните услуги.

По-конкретно нашите услуги за системна интеграция включват:

 • Проектиране на механична система

 • Проектиране на електрическа система за интегриране с механични системи

 • Проектиране на система за управление за интеграция с механични системи

 • PLC Програмиране на системи за управление

 • Компютърно подпомогнато чертане (CAD) на технически чертежи, 3D моделиране в областта на механиката и електричеството

 • Изготвяне на пакети за работен проект

 • Валидиране, проверка и тестване на дизайна

 • Проектиране и изчисления, свързани със системата

 • Проучвания за осъществимост

 • Разработване на продуктови спецификации

 • Разработване на спецификации за обществени поръчки

 • Производство, монтаж и тестване

 • Разработване на инсталация и предаване на готови резултати, пускане в експлоатация

bottom of page