top of page
Mechanical Engineering Services AGS-Engineering

Експертно ръководство на всяка стъпка от пътя

Машиностроителни услуги

В областта на машиностроенето предлагаме следните услуги:

  • Механичен дизайн

  • Термодинамичен дизайн

  • Проектиране на инструментална екипировка

  • Мехатроника и роботика

  • Дизайн на опаковката

  • Проектиране на вградена система

  • Машинен дизайн

  • Дизайн на MEMS

  • Интегриране на механични системи

В нашия екип имаме старши механични дизайнери, инженери по изследвания и разработки, тестови инженери и системни архитекти.

National Society of Professional Engineers Logo.png
American Society of Professional Engineers.png
PE Stamps Logo.png
Registered Professional Engineer Logo.png
bottom of page