top of page
Guided Wave Optical Design and Development AGS-Engineering.png

Позволете ни да проектираме и разработим вашите вълноводни устройства с ниски загуби

Оптичен дизайн и инженерство с направлявани вълни

В оптиката с насочени вълни, optical waveguides guide оптичните лъчи. Това противоречи на оптиката на свободното пространство, където лъчите пътуват в свободното пространство. В оптиката с насочени вълни beams се ограничават предимно във вълноводи. Вълноводите се използват за transfer или захранващи, или комуникационни сигнали. Необходими са различни вълноводи за насочване на различни честоти: Като пример, насочваща светлина от оптично влакно (висока честота) няма да насочва микровълни (които имат много по-ниска честота). Като основно правило ширината на вълновода трябва да бъде от същия порядък като дължината на вълната на вълната, която той насочва. Насочваните вълни са ограничени вътре във вълновода поради пълно отражение от стените на вълновода, така че разпространението във вълновода може да бъде описано като наподобяващо "зигзагообразен" модел между стените.

Вълноводите, използвани при оптични честоти, обикновено са диелектрични waveguide structures, в които диелектричен материал с висока диелектрична проницаемост и следователно висок индекс на пречупване е заобиколен от материал с по-ниска диелектрична проницаемост. Структурата насочва оптичните вълни чрез пълно вътрешно отражение. Най-разпространеният оптичен вълновод е оптичното влакно.
 

Използват се и други видове оптични вълноводи, включително фотонно-кристални влакна, които насочват вълните чрез някой от няколко различни механизма. От друга страна, водачи под формата на куха тръба със силно отразяваща вътрешна повърхност също са използвани като светлинни тръби за осветителни приложения. Вътрешните повърхности могат да бъдат полиран метал или могат да бъдат покрити с многослоен филм, който насочва светлината чрез отражение на Bragg (това е специален случай на фотонно-кристално влакно). Човек може също да използва малки призми около тръбата, които отразяват светлината чрез пълно вътрешно отражение - такова ограничаване непременно е несъвършено обаче, тъй като пълното вътрешно отражение никога не може наистина да насочи светлината в сърцевината с по-нисък индекс (в случая с призмата малко светлина изтича навън в ъглите на призмата). Можем да проектираме много други видове оптични устройства с насочени вълни, като например планарни вълноводи, които правят оптоелектронни интегрални схеми възможни. Такива равнинни оптични вълноводи могат да бъдат интегрирани в съществуващи електронни субстрати. Планарните диелектрични вълноводи могат да бъдат проектирани и произведени от полимерни материали, зол-гелове, литиев ниобат и много други материали.

За всякакви проекти, включващи проектиране, тестване, отстраняване на неизправности или изследване и разработка на вълноводни устройства, свържете се с нас и нашите дизайнери на оптика от световна класа ще ви помогнат. In guided wave optic design и разработка, ние използваме софтуерни инструменти като OpticStudio (Zemax) и Code V за проектиране и симулиране на оптичните компоненти и монтаж. В допълнение към използването на оптичен софтуер, ние изграждаме лабораторни настройки и прототипи и често използваме сплайсери за оптични влакна, променливи атенюатори, съединители за влакна, оптични измерватели на мощност, спектрални анализатори, OTDR и други инструменти, за да провеждаме тестове на нашите клиенти, направлявани вълнови оптични проби и прототипи. Нашият опит обхваща различни региони с дължина на вълната, включително IR, далечна IR, видима, UV и други. Нашият опит в оптичните устройства и системи с насочени вълни обхваща също различни области, включително оптична комуникация, осветление, UV втвърдяване, дезинфекция, системи за третиране и др.

 

bottom of page