top of page
Guided Wave Optical Design and Development AGS-Engineering.png

Nechte nás navrhnout a vyvinout vaše nízkoztrátová vlnovodná zařízení

Návrh a inženýrství optiky s řízenými vlnami

V optice s řízenými vlnami vedou optické paprsky optické vlnovody_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d. To je v rozporu s optikou volného prostoru, kde se paprsky pohybují ve volném prostoru. V optice s řízenými vlnami jsou beams  většinou omezeny ve vlnovodech. Vlnovody se používají k transfer buď napájecí nebo komunikační signály. K vedení různých frekvencí jsou potřeba různé vlnovody: Například světlo navádějící optické vlákno (vysoká frekvence) nebude vést mikrovlny (které mají mnohem nižší frekvenci). Obecně platí, že šířka vlnovodu musí být řádově stejná jako vlnová délka vlny  wave, kterou vede. Vedené vlny jsou omezeny uvnitř vlnovodu kvůli úplnému odrazu od stěn vlnovodu, takže šíření uvnitř vlnovodu lze popsat as připomínající „cik-cak“ vzor mezi stěnami.

Vlnovody používané na optických frekvencích jsou typicky dielektrické waveguide structures, ve kterých je dielektrický materiál s vysokou permitivitou, a tedy vysokým indexem lomu, obklopen materiálem s nižší permitivitou. Struktura vede optické vlny úplným vnitřním odrazem. Nejběžnějším optickým vlnovodem je optické vlákno.
 

Používají se také jiné typy optických vlnovodů, včetně vlákna s fotonickým krystalem, které vede vlny některým z několika odlišných mechanismů. Na druhé straně byla vodítka ve formě dutých trubic s vysoce reflexním vnitřním povrchem také použita jako světlovody pro osvětlovací aplikace. Vnitřní povrchy mohou být leštěný kov, nebo mohou být pokryty vícevrstvým filmem, který vede světlo Braggovým odrazem (toto je speciální případ vlákna z fotonických krystalů). Lze také použít malé hranoly kolem trubky, které odrážejí světlo úplným vnitřním odrazem – takové omezení je však nutně nedokonalé, protože úplný vnitřní odraz nemůže nikdy skutečně vést světlo uvnitř jádra s nižším indexem (v případě hranolu část světla uniká ven v rozích hranolu). Můžeme navrhnout mnoho dalších typů optických zařízení s řízenou vlnou, jako jsou planární vlnovody, které umožňují optoelektronické integrované obvody. Takové planární optické vlnovody mohou být integrovány na existující elektronické substráty. Planární dielektrické vlnovody mohou být navrženy a vyrobeny z polymerních materiálů, sol-gelů, lithium niobátu a mnoha dalších materiálů.

V případě jakýchkoli projektů zahrnujících návrh, testování, odstraňování problémů nebo výzkum a vývoj vlnovodných zařízení nás kontaktujte a naši světoví návrháři optiky vám pomohou. Při vývoji používáme softwarové nástroje jako OpticStudio (Zemax) a Code V k návrhu a simulaci optických komponent a sestav. Kromě použití optického softwaru vytváříme laboratorní sestavy a prototypy a často používáme spojovače optických vláken, variabilní útlumové členy, spojky vláken, měřiče optického výkonu, spektrální analyzátory, OTDR a další nástroje k provádění testů na vzorcích optiky s řízenou vlnou a prototypy. Naše zkušenosti pokrývají různé oblasti vlnových délek, včetně IR, vzdáleného IR, viditelného, UV a dalších. Naše odborné znalosti v oblasti optických zařízení a systémů s řízenou vlnou pokrývají také různé oblasti včetně optické komunikace, osvětlení, UV vytvrzování, dezinfekce, systémy ošetření a další.

 

bottom of page