top of page
Mechanical Systems Integration AGS-Engineering

Elektrik və nəzarət system dizaynlarınıza və onların mexaniki sistemlərlə inteqrasiyasına diqqət yetirək.

MEXANİK SİSTEMLERİN İNTEQRASİYASİ

AGS-Engineering geniş sistem dizaynı, prototipləşdirmə, tikinti və sınaq bacarıqları və təcrübəsinə malik güclü mühəndislər komandasına malikdir. Sistem inteqrasiya imkanlarımız istehsal sahəmizdə görünən geniş çeşiddə məhsullarımızda aydın şəkildə nümayiş etdirilir.http://www.agstech.netBiz həqiqətən çoxşaxəli mühəndislik firmasıyıq. Mexanik sistemlərin inteqrasiyası mühəndislik təcrübəsinin düzgün birləşməsini tələb edən çətin bir işdir. Biz bir sıra mürəkkəb sistemləri inkişaf etdirmiş və inteqrasiya etmişik, o cümlədən IR ilə aktivləşdirilmiş robotlar, hərəkətlə aktivləşdirilmiş istehlak məhsulları, avtomobil hissələri, optik kamera sistemi və s. Sistem Mühəndisliyi yanaşmasının tətbiqinin faydalarına həyat dövrü xərclərinin azaldılması, orta və daha uzun müddətlərdə dəyişikliklərin qarşısının alınması, sistemin optimal işləməsi, istifadəçi tələblərinin ödənilməsi, layihə ilə bağlı texniki risklərin azaldılması daxildir. Daha geniş ümumi mənada, Sistem Mühəndisliyi xidmətlərimizdən bəzilərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Sistem Mühəndisliyi İdarəetmə Planlaması

 • Sistemlərin konseptual, ilkin və təfərrüatlı dizaynı və inkişafı

 • Texniki Risklərin İdarə Edilməsi

 • Sistemin Dağılması

 • Sistemlərin inteqrasiyası və interfeysin idarə edilməsi

 • Test və Qiymətləndirmə

 • Konfiqurasiya İdarəetmə

 • Sənədləşdirmə və IP Qoruma

 • Texniki Baxış və Audit

 

Sistem Mühəndisliyi prosesi haqqında biliklərimiz sistem inteqratorları kimi imkanlarımızla birlikdə mühəndislik xidmətlərində bizə üstünlük verir.

Daha dəqiq desək, sistem inteqrasiyası xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

 • Mexanik Sistem Dizaynı

 • Mexanik sistemlərlə inteqrasiya üçün Elektrik Sistemi Dizaynı

 • Mexanik sistemlərlə inteqrasiya üçün idarəetmə sisteminin dizaynı

 • PLC İdarəetmə sistemlərinin proqramlaşdırılması

 • Texniki çertyojların Kompüter Dəstəkli Layihəsi (CAD), mexaniki və elektrik sahələrində 3D modelləşdirmə

 • Ətraflı Dizayn paketlərinin hazırlanması

 • Dizaynın təsdiqlənməsi, yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi

 • Dizayn və Sistemlə əlaqədar Hesablamalar

 • Fizibilite Tədqiqatları

 • Məhsulun spesifikasiyalarının hazırlanması

 • Satınalma Spesifikasiyalarının hazırlanması

 • İstehsal & Montaj & Sınaq

 • Quraşdırmanın İnkişafı və Açar Təslim Təhvil Verilməsi, İstifadəyə Verilməsi

bottom of page