top of page
Illumination Engineering

İşıqlandırma mühəndisliyi

İşıqlandırma və işıqlandırma sistemlərinizi optimallaşdıracağıq

As much as we as an engineering firm are concerned, Illumination Engineering is the branch of engineering concerned with_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_the use of radiant energy containing_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_visible wavelengths (light). Illumination engineering investigates principles_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_and develops methods for_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _generating and spatially redistributing light, measuring_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_light characteristics, and converting light into other_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_forms of energy. It also deals_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_with the texnoloji_cc781905-5c1905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_texnoloji_cc781905-5c31905d_standart_31905-54-cc51cd_ayarlama_541905-136bad5cf58d_the_ b-136bad5cf58d_and design of light sources, lighting, irradiating,_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_and signaling instruments, devices and systems, as well as control_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_systems for light sources. In illumination_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_engineering, installations of lighting devices  are classified according to the field_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_of light utilization as lighting, irradiation,_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_siqnallaşdırma və kinofilm və proyeksiya systems. Bu sahələr üzrə ixtisaslaşmış optik mühəndislərimiz var. Zemax və Code V kimi qabaqcıl proqram vasitələrindən və optik dizayn və inkişafda uzun illər təcrübəmizdən istifadə edərək, biz işıqlandırma sahəsində qarşılaşa biləcəyiniz hər hansı bir problemdə sizə kömək edə bilərik. İxtisaslaşdığımız işıqlandırma mühəndisliyinin xüsusi sahələri bunlardır:

İşıqlandırma Sistemləri

Lighting installations provide the necessary conditions for_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_visual reception (seeing), through which man receives_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_approximately 90 percent of the information_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_about his physical_cc781905-5c1905-5c3538db- Ona görə də mühəndislikdə bu sahənin əhəmiyyəti göz qabağındadır. Memarlıq və dizaynda işıqlandırma mühəndisliyi günəşin, eləcə də binalarda və açıq havada görünən dalğa uzunluqlarını ehtiva edən süni mənbələrdən gələn şüa enerjisinin yayılması və paylanması ilə məşğul olur. Bizim işıqlandırma mühəndislərimiz həmçinin tikinti materiallarının və konstruksiyalarının optik xassələri, binaların interyerlərində işığın vizual qavrayışa təsiri və ictimai memarlıqda işığın estetik funksiyası haqqında dərin biliklərə malikdirlər  binalar, meydanlar və memarlıq kompleksləri. Mühəndislik hesablamalarında iş yerlərində lazımi işıqlandırma səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır. İşıqlandırma mühəndislərimiz müəyyən edilmiş fiziki parametrlər əsasında və modellərin köməyi ilə otaqların xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolu ilə nəzəri hesablamalar aparırlar. İşıqlandırma üzrə mühəndislərimiz, həmçinin pəncərələrin, səmaların və günəşdən qoruyucu qurğuların işıq ötürən tikinti materiallarının və konstruksiya komponentlərinin laboratoriya sınaqlarını aparır, strukturların özlərində müşahidə və ölçmələr aparırlar. Biz fotometrik, xüsusən də kolorimetrik üsullardan istifadə edirik. Daxili səthdə təbii səmanın maketi və işıq qəbuledici kamerası olan xüsusi dizayn edilmiş fotometrik kürələrdən istifadə olunur. Yoxlanılan nümunə kameranın çuxuruna quraşdırılmışdır. Illumination işıqlandırma tətbiqləri üçün mühəndislik işləri müasir şəhərlərdə, sənaye binalarında, fabriklərdə, şəkil qalereyalarında, muzeylərdə, abidələrdə, sərgi pavilyonlarında... və s. geniş şəkildə tapıla bilər. İstehsal mühitlərində işıqlandırma sistemləri üçün işıqlandırma mühəndisliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki optimal kəmiyyət və keyfiyyət işıqlandırma xüsusiyyətləri əmək məhsuldarlığını və işin keyfiyyətini artırır. İşıqlandırma heyvandarlıq və bağçılıqda da məhsuldarlığa kömək edir. İşıqlandırma standartları işıq və rəng mühitinin memarlıq və estetik hisslərə və insanların səmərəliliyinə, məhsuldarlığına və sağlamlığına təsir edən mürəkkəb yolları nəzərə alır.  işıqlandırma sistemlərinin optimallaşdırılması binaların istismar xüsusiyyətlərini və otaqların iqlimini müəyyən edən tələblərə uyğun olmalıdır. Bu o deməkdir ki, işıqlandırma mühəndisliyi ilə yanaşı, istilik mühəndisliyi, struktur gücü, akustika və daha çoxunu nəzərə almalıyıq. Bu, bu sahədə xüsusi təcrübə tələb edir, biz bunun üçün yaxşı ixtisaslıyik.

 

Şüalanma Sistemləri

Şüalandırıcı qurğular insanlara, heyvanlara və bitkilərə müəyyən təsirlər yaratmaq üçün istifadə olunur. Şüalanma sistemləri müxtəlif sənaye proseslərində də istifadə edilə bilər. Orqanizmlərin ultrabənövşəyi (UV), görünən (VIS) və ya infraqırmızı (İQ) şüaları ilə şüalanması maddələr mübadiləsi, sanguifikasiya, ürək-damar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, fotosintez və s. kimi həyati əhəmiyyətli morfoloji və funksional prosesləri yaxşılaşdırır. Xəstəxanalarda, əməliyyat otaqlarında, cərrahi müəssisələrdə, əczaçılıq və ya qida istehsalı və emalı zavodlarında, suyun dezinfeksiya edilməsində və qablaşdırılmasında geniş şəkildə istifadə edilən bakterisid şüalanma zərərli bakteriyaları öldürərək əhəmiyyətli gigiyenik təsirə malikdir. Şüalanma sistemləri fiziki müalicədə də istifadə olunur. Kənd təsərrüfatında istifadə olunan şüalanma qurğuları mühüm iqtisadi nəticələr göstərmişdir. Süni işıq tərəvəz və meyvələrin kommersiya becərməsində istifadə olunur. Şüalanma sistemlərindən həmçinin yarımkeçirici mikroçiplərin istehsalı üçün istifadə olunan fotolitoqrafiyada, boya və lak örtüklərinin qurudulmasında, fotokimyəvi və digər texnoloji proseslərdə istifadə olunur.

Siqnal sistemləri

Siqnal qurğuları və sistemləri svetoforlar, mayaklar, işləyən işıqlar və eniş işıqları kimi siqnal cihazları tərəfindən istehsal olunan siqnallar şəklində kodlanmış məlumatların ötürülməsi üçün istifadə olunur. Siqnallar ya gözlərimiz tərəfindən, ya da fotoelektrik hüceyrələr kimi digər radiasiya reseptorları tərəfindən qəbul edilir.

 

Hərəkət-Şəkil və Proyeksiya Sistemləri

İşıqlandırma mühəndisliyinin başqa bir sahəsi kinematoqrafik və proyeksiya proseslərinin bütün mərhələlərində işığın istifadəsi ilə məşğul olur. Kinofilm sənayesində illüminasiya mühəndisliyi filmin istehsalı, çapların hazırlanması və hazır məhsulun proyeksiyası ilə məşğul olur. Filmlərin çəkilişində, işıqlandırma mühəndisliyi çəkiliş prosesini işıqlandırmaq üçün işıq mənbələrinin və işıqlandırma cihazlarının və xüsusi çəkiliş növləri (xüsusi effektlər) üçün işıqlandırma sistemləri və ekranlarının, işıq mənbələrinin və işıqlandırma cihazlarının parametrlərinin işlənməsi və tətbiqi ilə məşğul olur. və fotohəssas materialların xassələrinin tədqiqi üçün işıq filtrlərinin və fotometrik aparatların çəkilişi, hazırlanması və istifadəsi zamanı işıqlandırma şəraiti. Duman və ya sualtı kimi müəyyən ekoloji şəraitdə film çəkilişlərində rast gəlinən müəyyən bədii və yaradıcılıq problemləri, işıqlandırma mühəndisliyi metodları ilə həll edilə bilər. Kino çapında işıqlandırma mühəndisliyi kinofilm printerləri üçün işıqlandırma sistemlərinin və fotometrik alətlərin inkişafı ilə məşğul olur. Bizim yaxşı bilikli optik dizayn və sınaq mühəndislərimiz hər hansı bir hərəkətli şəkil və proyeksiya sistemi üçün mükəmməl uyğun gəlir application.

AGS-Engineering-in dünya miqyasında dizayn və kanal tərəfdaşları şəbəkəsi, səlahiyyətli dizayn tərəfdaşlarımızla texniki təcrübəyə və sərfəli həllərə ehtiyacı olan müştərilərimiz arasında vaxtında bir kanal təmin edir. Bizi yükləmək üçün aşağıdakı linkə klikləyinDİZAYN TƏRƏFDAŞLIĞI PROQRAMIbroşura. 

Mühəndislik imkanlarımızla yanaşı istehsal imkanlarımızı araşdırmaq istəyirsinizsə, sizə xüsusi istehsal saytımızı ziyarət etməyi tövsiyə edirik.http://www.agstech.net 

bottom of page